Bezpieczeństwo

Ybanking należy do Yfin S.A.. Więcej informacji o spółce w części "O nas". Yfin sama nie oferuje usług finansowych. Działamy jedynie jako platforma dostępu do usług firm finansowych, działających na podstawie odpowiednich licencji i zezwoleń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Firmy, z którymi współpracujemy:

Przed uruchomieniem działalności Ybanking umieścimy to listę firm, z którymi współpracujemy. Obecnie finalizujemy umowy z globalną instytucją płatniczą, z bankami, z towarzystwami ubezpieczeniowymi i krajowymi instytucjami płatniczymi.

Yfin nie wchodzi w posiadanie Twoich pieniędzy w żadnym momencie i przy żadnej z oferowanych usług. Przekazujemy jedynie informacje pomiędzy Tobą, a dostawcami usług i produktów.

Twoje dane finansowe i osobowe są zabezpieczone z użyciem nowoczesnych metod informatycznych, takich samych jakich używają banki. Dla zachowania bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy tzw. dwuskładnikowe logowanie oraz listę zaufanych urządzeń. Współpracujące z nami banki i instytucje finansowe realizują cykliczne audyty bezpieczeństwa naszych rozwiązań.

Korzystając z nowych regulacji europejskich rozszerzamy profil działalności, jednak Ybanking działa od 2016 roku, specjalizując się w sprzedaży lokat bankowych. W tym czasie zaufało nam ponad 10 tys. klientów, którym sprzedaliśmy prawie 450 mln zł lokat bankowych.

Przy korzystaniu z rachunków bankowych wykorzystujemy dyrektywę Unii Europejskiej zwaną PSD2. Dyrektywa ta umożliwia firmom licencjonowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego łączyć się z bankami i, na Twoje zlecenie, pobierać od nich informacje o Twoich rachunkach oraz zlecać przelewy. Potwierdzenie zgody na pobieranie danych oraz realizację przelewu składasz bezpośrednio w banku, korzystając ze swojego loginu i hasła. My nie poznajemy twojego loginu i hasła oraz nigdy o nie nie prosimy.